Loading

 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Panelleri Kitapçığı  

PROGRAM

24 Ocak 2024

Açılış

10.00 -10.30

Işınsu Kestelli - İzmir Ticaret Borsası ve BORSAV Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Süleyman Elban - İzmir Valisi

I. Panel - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yasal Çerçeve

10.40 - 12.40

Moderatör: Başak Manav - Kamu Denetçiliği Kurumu İnsan Hakları Büro Sorumlusu

Mevcut yasalar kapsamında kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele edildiği ve hangi yasal ve idari iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu tartışılacaktır.

Panelistler:

İzmir Valiliği
İzmir Cumhuriyet Baş Savcılığı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
Güliz Kuli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Mrk. Mdr.
İzmir Barosu
Prof. Dr. Mine Akkan, DEU DEKAUM Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Mrk. Mdr. Yrd.

II. Panel - Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

14.00 - 16.00

Moderatör: Prof. Dr. Huriye Toker - Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uyg. ve Araş. Mrk. Müdürü

“6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre;  televizyon kuruluşları ve radyolar, kadınların çalışma yaşamına katılımı, özellikle kadın ve çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele konusunda ilgili Bakanlık tarafından hazırlanan ya da hazırlattırılan bilgilendirme materyallerini yayımlamak zorundadır. Ayrıca, ticari reklamlar; şiddet hareketlerine yol açıcı, göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez, cinsiyete dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz, ayrımcılığı destekleyemez, kötüleme içeremez, istismar edemez.” Bu doğrultuda medya kuruluşlarından bir temsilci ile kurumsal önlemler, yayın politikaları ve iletişime ilişkin yeni stratejiler tartışılacaktır.

Panelistler:

Güliz Kuli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Mrk. Mdr.
Banu Şen, Posta Gazetesi Yazarı, Ege Bölge Temsilcisi ve Bölge Ekleri Yayın Yönetmeni
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Utanır Altay, Ege Üni. Kadın Araş. ve Uyg. Mrk. Danışma Kurulu Üyesi

25 Ocak 2024

III. Panel - Eğitim Müfredatında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

10.00-12.00

Moderatör: Prof. Dr. Asuman Altay - Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı

Toplumun her kesimini kapsayacak şekilde eğitim müfredatında, üniversitelerin ders programlarında, kışlalarda verilen eğitimler ve dövizle askerlik uzaktan eğitim modülünde, dini eğitim veren kurslarda, okunan hutbelerde kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin hangi içeriklerin yer aldığı/alabileceği ve planlanan çalışmalar tartışılacaktır.

Panelistler:

Doç. Dr. Özden Ölmez, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sema Güneş, İzmir İl Müftülüğü Vaizi
Doç. Dr. Nilgün Nurhan Kara, İzmir Katip Çelebi Üni. Kadın ve Aile Çalışmaları Uyg. ve Araş. Merkez Mdr. Yrd.

IV. Panel - ŞÖNİM ve Kadın Konukevlerinde Eğitim ve İstihdam İmkanlarının Geliştirilmesi

14.00-16.00

Moderatör: Doç Dr Derya Nizam Bilgiç - İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Konukevleri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) mevcut kapasitesi ile bu yapılardaki kadınların meslek edindirilmelerine yönelik iş birlikleri için Halk Eğitim Merkezleri ve İŞKUR üzerinden sağlanabilecek imkanlar değerlendirilecek, gerek konukevinde barınma sürecinde gerekse konukevinden ayrılıp yeniden toplumsal hayata geçişlerinde kadınların ekonomik güçlenme süreçleri desteklenerek istihdam olanaklarının artırılması ve izlenmesine ilişkin modeller tartışılacaktır.

Panelistler:

Güliz Kuli, Aile ve Sos. Hiz. İzmir İl Mdr. Şiddet Önleme ve İzleme Mrk. Mdr.
Zeynep Başdaş, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bora Baykal, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İşgücü Yetiştirme Servisi
Doç. Dr. Hande Şahin, İzmir Demokrasi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Mdr.