Ege Gastronomi Projesi; 

Ege bölgesini, tarihsel ve kültürel arka planı, tarımsal ve turistik imkanları ile dünya çapında gastronomik bir cazibe merkezine dönüştürme vizyonu ve interdisipliner ve inovatif eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğal olanı koruyarak değer üretme misyonu çerçevesinde tasarlandı. Ege Gastronomi Projesi’nin yürütücüsü olarak “S.S. Ege Kolektifi Sosyal Kalkınma Turizm Geliştirme Kooperatifi” kuruldu.

Ege’nin kültürel mirasını ve tarımsal potansiyelini yenilikçi bir anlayışıyla işleyerek katma değer oluşturacak ve tüm ülke geneline uyarlanabilecek, kamu, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirebilen model bir platform olma düşüncesiyle kurulan S.S. EGE KOLEKTİFİ SOSYAL KALKINMA TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ aşağıda yer alan hedefler çerçevesinde kuruldu.

• Ege Gastronomisini dünyada bir marka haline getirmek,
• Ege'nin tarım ürünlerini rafine mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden olmasını sağlamak,
• Egeli gıda üreticilerinin dünyadaki lobi gücünü arttırmak,
• Gastronomiyle ilgili tüm sektörlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak,
• Gıdaya dayalı sanayinin sürdürülebilir, temiz ve bilinçli üretim yapması için desteklemek,
• Ege Gastronomisi ile ilgili yabancı dilde yayınlar hazırlamak,
• Gazeteci, yazar, internet personalarına Ege ürünlerini tanıştırmak,
• Tarımsal biyoçeşitliliğe ve endemik türlere sahip çıkmak,
• Tarımsal üretimi milli bir servet olarak korumak,
• Girişimci ruhu ve proaktif katılımı desteklemek,
• Bölgelere ve ülkeye ihraç edilebilecek esnek bir iş birliği ve fikir geliştirme ekosistemi oluşturmak.