YÖNETİM KURULU, DİVAN KURULU ve DENETİM KURULU ÜYELERİMİZ

İlhan Zincircioğlu

İlhan Zincircioğlu

Başkan Yardımcısı

Ercan Korkmaz

Ercan Korkmaz

Sayman Üye

Ömer Gökhan Tuncer

Ömer Gökhan Tuncer

Divan Başkanı / Üye

S.Güngör Şarman

S.Güngör Şarman

Divan Başkan Yardımcısı / Üye

Tolga Uğurel

Tolga Uğurel

Divan Katip Üye

Gürkan Gürel

Gürkan Gürel

Divan Katip Üye

Sonnur Kırmızıoğlu

Sonnur Kırmızıoğlu

Denetim Kurulu Başkanı

Özhan Şen

Özhan Şen

Denetim Kurulu Üyesi

Sebahettin Dumlu

Sebahettin Dumlu

Denetim Kurulu Üyesi