Tarım, gıda ve hayvancılık sektörleri ile bu sektörlere dayalı sanayinin dengeli şekilde gelişmesine yönelik bilimsel çalışmaların paylaşılacağı etkinliklerimizi takip edin. Gastroekonomide Tarımın Rolü Arama Konferansı

Gastronomi, gündelik yeme-içme etkinliğinin ötesinde bir değerler dizisidir. Yeme-içmeye konu olan bir ürünün gastronomik değeri, malzemesinin taşıdığı üstün niteliklerden doğar. Üstün nitelikler, tarımsal bir etkinlik sonucunda topraktan ya da sudan elde edilen malzemenin sadece tadı, aroması gibi doğal özellikleri değildir. Üretilirken kullanılan tohumdan gübreye, sulama tekniğinden hasat zamanına, hatta emeğin niteliği ve lojistiğine kadar bütün bir üretim ve dağıtım sürecinde çevreye, doğaya ve insana saygılı bir anlayış varsa bir ürün, gastroekonomik bir değere dönüşür. İşte ancak gösterilecek bu bütüncül hassasiyet, bir ürüne eşsizliğini verir. 

Kolektif bir hareketin, kolektif aklın yol göstericiliğinde mümkün olduğu gerçeğinin ışığında 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde İzmir’de düzenlediğimiz  “Gastroekonomide Tarımın Rolü Arama Konferansı” ile ilgili sonuç raporuna aşağıdan erişebilirsiniz.

https://www.borsav.org.tr/uploads/pdfcatalog/gastroekonomidetariminrolu_aramakonferansi_sonuc%CC%A7raporu.pdf