R’OVAL (Rota Ovacık Alaçatı) fizibilitesi; İzmir’de kıyı turizminin çeşitlenmesi ve bölge turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla, Çeşme ilçesi  Alaçatı-Ovacık mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 25 km uzunluğunda bir deneyim rotası oluşturulması kapsamında planlanacak faaliyetlerin ortaya konulması için yapılmıştır.  

Agro, gastro ve/veya eno turizme kazandırılması amaçlanan rota ile Çeşme ilçesinin kıyı turizmine dayalı ekonomik yapısının çeşitlendirilmesi ve bölgenin tarım potansiyelinin geliştirilerek değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Çalışma aşağıda sıralanan beş ana bölümdeki analiz ve değerlendirmelerden oluşmaktadır. 

•  Bölgede tarımsal işletme büyüklükleri 
•  Bölge turizmine yönelik işletme tür ve kapasiteleri
•  Bölgenin kültürel ve doğal değerleri envanteri
•  Bölge sakinlerinin ve işletme sahiplerinin projeye yaklaşımları
•  Yerli üretimin katma değeri yüksek kaliteli ürünlere dönüştürülmesi konulu yol haritası

 

   Raporun tamamını indirmek için TIKLAYINIZ