İlklerin Borsasından, Türkiye’nin ilk Borsa Vakfı...

 

İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV) Türkiye’de bir ticaret borsası tarafından kurulan ilk vakıf olma özelliğini taşıyor. 

İzmir Ticaret Borsasının girişimleriyle yasal düzenlemeler hayata geçirildikten sonra 31.03.2022 tarihli tescil kararı ve 22.04.2022 tarihli Resmî Gazete ilanıyla faaliyetlerine başlayan BORSAV;

Tarım, gıda ve hayvancılık sektörleri ile bu sektörlere dayalı sanayinin dengeli şekilde büyüme ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Önceliklerimiz:

• Sağlıklı rekabet ortamını desteklemek 

• Mesleki ihtiyaçların karşılanması için çözüm önerileri geliştirmek 

• Mesleki disiplin, ahlâk ve dayanışmayı güçlendirmek 

• Eğitim programları geliştirmek 

• Çevre ve sağlığı korumayı teşvik etmek 

• Ürün arzı, kalite ve verimliliği artırmaya yönelik araştırmaları desteklemek

• Biyolojik çeşitlilik ve yerli gen kaynaklarını koruma ve artırmaya ilişkin farkındalık sağlamak 

• Üretim bilinci oluşturma ve genç nesillere aktarmaya yönelik kampanyalar düzenlemek 

• Sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirmek